Přihláška na florbalový kroužek FbC Plzeň ve spolupráci s 13. ZŠ

Kurz probíhá pravidelně každé pondělí v čase 15:30 -16:30 pod vedením trenérů FbC Plzeň a je určen pro žáky 1.-5. třídy 13. ZŠ.

  • zábavné tréninky plné her a soutěží přizpůsobené dané věkové kategorii
  • vhodné pro kluky i holky
  • trénink jednou týdne pod vedením zkušeného trenéra v hale bývalého Sportovního Gymnázia naproti hale Lokomotivy
  • hráč potřebuje pouze sportovní oblečení, sálovou obuv, pití, florbalku do začátku zapůjčíme

Cena pouze 990 Kč/pololetí, žáci 13. ZŠ pouze 890 Kč/pololetí.

V případě, že Vaše dítě bylo účastníkem kroužku v loňském roce a měli jste uhrazenou platbu za 2. pololetí, náleží Vám kompenzace za výpadek tréninků. V tomto případě zaplaťte pouze 390 Kč za 1. pololetí v novém školním roce 20/21.

Prosíme o úplné vyplnění přihláškového formuláře. Pokud nemá dítě telefon či e-mail, v přihlášce vyplňte tyto údaje pouze o zákonném zástupci.

Data budou zpracována dle zákona o ochraně osobních údajů.

Vyplněním přihlášky oddíl doložitelně informuji o zdravotním stavu hráče/hráčky nebo o důležitých zkutečnostech, které se jej/jí týkají. Souhlasím s předáním kontaktu na mne a mé dítě partnerům oddílu za účelem plnění jejich marketingových cílů.

Zavazuji se uhradit oddílovou platbu dle předpisu a v řádném termínu.


Partneři

Plze?
Plze?ský kraj
?eský florbal
MŠMT
M?stský obvod Plze? 3
M?stský obvod Plze? 1
Pešek technology
Účto 33
E.T.B. Solar
BSJ Group
Autoprodej Šrámek
Levná kanalizace
Atawa
LineaHome
SOS print
Česká obec sokolská
MCDAVID
Unihoc
Zone